Modernautställningen 2018_44.jpg
 

“Mark Frygell

Född 1985 i Umeå

Gåtfulla, slutna ansikten. Förvridna, sammanpressade kroppar i märkliga positioner och med ambivalenta relationer. Dominans och underkastelse, ömhet och brutalitet.

Mark Frygells måleri är färgstarkt och penseldragen kraftfulla. Kropparna har tyngd och integritet och avbildas oftast mot neutrala bakgrunder. Vissa detaljer träder fram som i ett röntgenfotografi: en axelled eller knäskål, ett nyckelben eller en vadmuskel. Målningarna är fyllda med lager på lager av referenser till serietidningar, subkulturer, reklam och inte minst till konsthistorien. ”Jag kan se min konst som en karikatyr på konsthistorien och våra kollektiva estetiska minnen”, säger konstnären själv.

Som ett avstamp till de färgrika stora målningarna gör Mark Frygell tuschteckningar i litet format tvärs över texten i olika böcker. Motivkretsen är densamma som i måleriet, men uttrycken skiljer sig åt. När texterna utgör fond till de svarta bilderna förlorar de sin ursprungliga funktion och betydelse och blir istället del av den visuella kompositionen.”

Text från Modernautställningnen, Moderna Museet 2018

“Mark Frygell

Born 1985 in Umeå

Mysterious, closed faces. Twisted bodies pressed together in strange positions and with ambivalent relations. Dominance and submission, tenderness and brutality.

Mark Frygell’s paintings are colourful and his brushmarks powerful. The bodies have weight and integrity and are often portrayed against neutral backdrops. Certain details emerge as in an X-ray: a shoulder joint or a knee cap, a collar bone or a calf muscle. The paintings are filled with layer upon layer of references to comics, subcultures, advertising and, not least, art history. “I could imagine my art as a caricature of art history and our collective aesthetic memories”, says the artist himself.

As a springboard for the large paintings, Mark Frygell makes much smaller pen and ink drawings across the printed pages of different books. When the text in the book becomes just a backdrop to the black lines, it loses its original function and meaning and instead becomes part of the visual composition. A third element emerges, where image and text intersect.”

Text from Modernautställningen, Moderna Museet 2018

Photo: Albin Dahlström/Moderna Museet

Photo: Albin Dahlström/Moderna Museet

👈Represented in the book “In and Beyond Sweden: Journeys Through an Art Scene”, more books HERE (inactive link)

👉“Hero”, Oil on canvas, 190 x 140 cm, 2018.
More 2018 oil on canvas HERE

frygell-mark_hero_2018_1102x1500.jpg
0014575294_10.jpg

Record cover, and single covers, for Det Jordiska. Released on 12" Vinyl, limited to 249 copies.

LP Original artwork, 50x50 cm, Oil on paper, 2018 
Singles original artwork, 40x50 cm, Collage and oil on paper, 2017

👇Paintings on paper 2018 (selection, press here for full archive), 40 x 30 cm, oil on oil paper, 2018

👈Tattoos made at Deepwood Tattoo in Stockholm. Full archive of tattoos HERE.

 

👇Sketchbooks Selected documentation on this link

2018-01-31 13.10.21-1.jpeg

👈Paintings on paper made for “Got it for cheap”